OTO Cassovia

We certainly have company of essay freelance writers in Great britain who proposal standard & on time essay facilitate & essay publishing solutions UK at competitive prices, Get inexpensive on all instructions global assignment help

Oblastné turistické odznaky (OTO)  vydávajú kluby turistov, regionálne rady KST a ústredie KST z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.

Košickí turisti združení v KTMK vydali OTO Cassovia, ktorým pozývajú záujemcov na návštevu nášho mesta Košice, mesta s rušnou minulosťou, bohatou súčasnosťou a predovšetkým nádherným, turisticky bohatým a pestrým okolím.

Podmienkou pre získaniu odznaku je návšteva jednotlivých lokalít z nasledujúcich okruhov:

 • Kultúrno – historické pamiatky v mestskej časti Košíc: návšteva piatich objektov v mestskej pamiatkovej rezervácie, z toho piaty je výberový z trochu navrhnutých
  1. Dóm sv. Alžbety
  2. Východoslovenské múzeum
  3. Miklušova väznica a Katova bašta
  4. Slovenské technické múzeum
  5. voliteľné 1 z troch: Kostol Dominikánov – Jakabov palác – Jakobyho galéria

 • Kultúrno – historické, prírodné zaujímavosti a významné vrcholy v oblasti Košíc: návšteva šiestich lokalít, z toho šiesta je výberová z trochu navrhnutých
  1. Jasov – kláštor a jaskyňa
  2. Predná holica – chata
  3. Kojšovská hoľa
  4. Šivec
  5. Dargovský priesmyk
  6. voliteľné 1 z troch – Herľany – Medzev – Slanec

 • Poznávanie a ochrana prírody: návšteva štyroch lokalít, z toho štvrtá je výberová z dvoch navrhnutých
  1. Botanická záhrada
  2. Zoologická záhrada
  3. Náučný chdník Zádielska dolina
  4. voliteľné 1 z dvoch – Náučný chodník Jasovská skala – Náučný chodník Hradová

Uchádzač o OTO Cassovia nemusí byť členom KST. Podmienky plnenia nie sú časovo obmedzené. Plnenie podmienok OTO je výbornou príležitosťou pre žiakov základných a stredných škôl, kde sa má mládež možnosť oboznámiť s kultúrnymi a historickými pamiatkami, tradíciami turistiky a rozšíriť si tak poznatky zo školského učiva.

K získaniu odznaku je nutné zakúpiť si záznamník, v ktorom sú uvedené lokality, ktoré je nutné navštíviť a presné podmienky plnenia

Cena záznamníka je 1 €.

Po splnení podmienok záujemca získa odznak zadarmo.

Kontakt pre záznamník:
Ing. Eva Dučaiová
eva.ducaiova@gmail.comhttps://essay-online.com/