OTO Cassovia

Oblastné turistické odznaky (OTO)  vydávajú kluby turistov, regionálne rady KST a ústredie KST z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.

Košickí turisti združení v KTMK vydali OTO Cassovia, ktorým pozývajú záujemcov na návštevu nášho mesta Košice, mesta s rušnou minulosťou, bohatou súčasnosťou a predovšetkým nádherným, turisticky bohatým a pestrým okolím.

Podmienkou pre získaniu odznaku je návšteva jednotlivých lokalít z nasledujúcich okruhov:

Kultúrno – historické pamiatky v mestskej časti Košíc

Návšteva piatich objektov v mestskej pamiatkovej rezervácie, z toho piaty je výberový z trochu navrhnutých.

 1. Dóm sv. Alžbety
 2. Východoslovenské múzeum
 3. Miklušova väznica a Katova bašta
 4. Slovenské technické múzeum
 5. voliteľné 1 z troch: Kostol Dominikánov – Jakabov palác – Jakobyho galéria

Kultúrno – historické, prírodné zaujímavosti a významné vrcholy v oblasti Košíc:

Návšteva šiestich lokalít, z toho šiesta je výberová z trochu navrhnutých.

 1. Jasov – kláštor a jaskyňa
 2. Predná holica – chata
 3. Kojšovská hoľa
 4. Šivec
 5. Dargovský priesmyk
 6. voliteľné 1 z troch – Herľany – Medzev – Slanec

Poznávanie a ochrana prírody:

Návšteva štyroch lokalít, z toho štvrtá je výberová z dvoch navrhnutých.

 1. Botanická záhrada
 2. Zoologická záhrada
 3. Náučný chdník Zádielska dolina
 4. voliteľné 1 z dvoch – Náučný chodník Jasovská skala – Náučný chodník Hradová

Uchádzač o OTO Cassovia nemusí byť členom KST. Podmienky plnenia nie sú časovo obmedzené. Plnenie podmienok OTO je výbornou príležitosťou pre žiakov základných a stredných škôl, kde sa má mládež možnosť oboznámiť s kultúrnymi a historickými pamiatkami, tradíciami turistiky a rozšíriť si tak poznatky zo školského učiva.

K získaniu odznaku je nutné zakúpiť si záznamník, v ktorom sú uvedené lokality, ktoré je nutné navštíviť a presné podmienky plnenia

Cena záznamníka je 1 €.

Po splnení podmienok záujemca získa odznak zadarmo.

Kontakt pre záznamník:
Ing. Eva Dučaiová
eva.ducaiova@gmail.comAktuálne informácie

Aktuálne sa pracuje na úprave záznamníka, aby zahrňoval Košice a bezprostredné okolie, nie kompletne Abov. Záznamník bude mať menej strán a informácií.