O nás

Klub turistov mesta Košíc (KTMK)

je občianske združenie, ktoré združuje turistov a milovníkov prírody mesta Košíc. KTMK je kolektívnym členom Klubu slovenských turistov (KST), na základe čoho môžu využívať výhody člena KST aj všetci členovia klubov združených v KTMK.

K 31.12.2018 členskú základňu tvorilo spolu 558 členov, z toho 38 detí do 15 rokov a 184 dôchodcov. Regionálna rada združuje všetky registrované kluby KST v Košiciach.

Turisti sa združujú podľa záujmu, priateľských, či rodinných väzieb na ostatných členov, či iných ľubovoľných kritérií v jednotlivých kluboch. Na klubovej úrovni si turisti organizujú svoj turistický program.

Počas celého roka naše kluby organizujú tradičné výlety zamerané nielen na turistiku, ale aj na oddych od každodenného stresu a na vytváranie dobrej nálady. Rozvíjame turistiku v nasledovných presunoch:

  • pešia turistika
  • vysokohorská turistika (v horách nad 1800 m n. m.)
  • cykloturistika
  • turistika na bežkách v zimnom období
  • vodácka turistika (v 2 špecializovaných oddieloch)
  • turistika mládeže (v 2 špecializovaných oddieloch, ale deti v sprievode rodičov privítame na všetkých našich podujatiach okrem tých vyslovene výkonnostných)

Naši turisti sa zúčastňujú  na celoslovenských akciách organizovaných KST, turistických podujatiach iných klubov z celého Slovenska (kalendár podujatí je uvedený na www.kst.sk).

Venujeme sa aj výkonnostnej turistike, získavaniu rôznych výkonnostných odznakov za dosiahnutie turistických vrcholov, prechody pohorí, návštevu hradov a mnohých ďalších.

KST má ako jediný subjekt licenciu na značkovanie a údržbu peších turistických značkovaných chodníkov. Aj v KTMK existuje komisia značkovania, ktorá sa venuje tejto činnosti na území spravovanom regiónom Košice.

Tešíme sa na Váš záujem o klubové pochody, na ktorých ste srdečne vítaní v prípade, že máte o pobyt a pohyb v prírode záujem a ste priprvení rešpektovať stanovené turistické pravidlá. Krásne okolie Košíc je tu pre to, aby sme ho spolu spoznávali všetkými možnými spôsobmi a presunmi, aby sme pookriali po celotýždennom strese a nabrali nové psychické sily na ďalší týždeň.