O nás

Get the right paper, done by just professional composition writers so you happen to be assured so you can get top rated excellent documents thesis writing . Should you be looking intended for expert site so that you can purchase an article with then you certainly are generally in the correct put. All of us publish prime quality documents on the net and even produce him or her punctually good college essays . Creating a fabulous aggressive essay or dissertation isn’t really quick. With all the top tailor made paper producing assistance stabilizer one, you are likely to certainly rating great along with be successful inside researching writing services. Could somebody guidance others with the help of my own composition? Positive we could. Our own assistance contains a few years with adventure along with skilled authors prepared to address ones own crafting conditions paper writing service.

Klub turistov mesta Košíc (KTMK)

je občianske združenie, ktoré združuje turistov a milovníkov prírody mesta Košíc. KTMK je kolektívnym členom Klubu slovenských turistov (KST), na základe čoho môžu využívať výhody člena KST aj všetci členovia klubov združených v KTMK.

K 31.12.2018 členskú základňu tvorilo spolu 558 členov, z toho 38 detí do 15 rokov a 184 dôchodcov. Regionálna rada združuje všetky registrované kluby KST v Košiciach.

Turisti sa združujú podľa záujmu, priateľských, či rodinných väzieb na ostatných členov, či iných ľubovoľných kritérií v jednotlivých kluboch. Na klubovej úrovni si turisti organizujú svoj turistický program.

Počas celého roka naše kluby organizujú tradičné výlety zamerané nielen na turistiku, ale aj na oddych od každodenného stresu a na vytváranie dobrej nálady. Rozvíjame turistiku v nasledovných presunoch:

  • pešia turistika
  • vysokohorská turistika (v horách nad 1800 m n. m.)
  • cykloturistika
  • turistika na bežkách v zimnom období
  • vodácka turistika (v 2 špecializovaných oddieloch)
  • turistika mládeže (v 2 špecializovaných oddieloch, ale deti v sprievode rodičov privítame na všetkých našich podujatiach okrem tých vyslovene výkonnostných)

Naši turisti sa zúčastňujú  na celoslovenských akciách organizovaných KST, turistických podujatiach iných klubov z celého Slovenska (kalendár podujatí je uvedený na www.kst.sk).

Venujeme sa aj výkonnostnej turistike, získavaniu rôznych výkonnostných odznakov za dosiahnutie turistických vrcholov, prechody pohorí, návštevu hradov a mnohých ďalších.

KST má ako jediný subjekt licenciu na značkovanie a údržbu peších turistických značkovaných chodníkov. Aj v KTMK existuje komisia značkovania, ktorá sa venuje tejto činnosti na území spravovanom regiónom Košice.

Tešíme sa na Váš záujem o klubové pochody, na ktorých ste srdečne vítaní v prípade, že máte o pobyt a pohyb v prírode záujem a ste priprvení rešpektovať stanovené turistické pravidlá. Krásne okolie Košíc je tu pre to, aby sme ho spolu spoznávali všetkými možnými spôsobmi a presunmi, aby sme pookriali po celotýždennom strese a nabrali nové psychické sily na ďalší týždeň.

free plagiarism and grammar checker