Výkonnostná turistika

Now we have staff of essay writers in England who give you high-quality & appropriate essay improve & essay posting program United kingdom at cost-effective price points, Get low budget on all orders placed uk essay

Putovanie slovenskými horami môže mať aj charakter skutočného športového výkonu. Ide najmä o výstupy na vysokohorské štíty, prechody hrebeňov pohorí v lete pešo v zime na bežkách, či splavovanie slovenských riek.

Systém výkonnostnej turistiky dáva každému turistovi možnosť zaznamenať svoj výkon a po splnení stanovených podmienok získať odmenu v podobe pekného odznaku (ktorý sa nedá kúpiť, jeho získanie treba podložiť dosiahnutým výkonom) alebo priznanej výkonnostnej triedy.

Či už turista získava výkonnostné triedy, kde je potrebné dosiahnuť istý výkon v rôznych druhoch turistiky v lete i v zime alebo sa venuje len jednému druhu turistiky a plní podmienky výkonnostného odznaku, vždy sa pri tejto činnosti sústreďujú 3 základné činnosti:

  • zvyšuje sa fyzická výkonnosť turistu
  • poznávaním prírodných a kultúrnych pamiatok po trase sa rozširuje jeho intelektuálny obzor
  • zvyšujú sa jeho odborno-technické zručnosti

K týmto benefitom ešte pridáme rozšírenie zručností pri práci a komunikácii v kolektíve a ďalšie a ďalšie benefity, ktoré prináša pobyt na čerstvom vzduchu.

Ak si turista chce len jednoducho zaznamenávať svoje túry a výlety chronologicky za sebou a pre spomienku si odložiť vstupenku alebo dať pečiatku organizátora túry alebo kultúrnej pamiatky po trase, ideálnym je preňho záznamník Turista. Keď absolvujeme 100 výletov, máme nárok na prvý stupeň odmeny – spomienkový bronzový odznak. Za ním pre vytrvalcov samozrejme nasledujú aj strieborný a zlatý odznak.

Osobitnú kapitolu výkonnostnej turistiky tvoria Oblastné (OTO) a tematické odznaky (TTO).

Ako hovorí už ich názov, boli vytvorené za účelom ponúknuť návštevníkovi istý sumár toho najzaujímavejšieho, čo sa v danom, zväčša veľmi malom regióne nachádza. Sú zamerané buď na poznávanie prírodných a kultúrnych krás istej malej oblasti alebo na získanie informácií o nejakom druhu aktivity alebo činnosti v danej oblasti ľudskej činnosti.

OTO a TTO nie sú časovo obmedzení, jedinou podmienkou je návšteva predpísaných miest uvedených v príslušnom záznamníku. Odmenou nám je opäť pekný odznak, ktorý sa opäť nedá kúpiť, človek si ho musí zaslúžiť.

KTMK Vám ponúka možnosť získať vlastný odznak za poznanie Košíc a okolia.

OTO Cassovia.

Ak sa chcete o výkonnostnej turistike dozvedieť viac,, podrobné podmienky nájdete tu:

PDF dokument s platnou klasifikáciou OTO a TTO, strana 22 – 30.