Výkonnostná turistika

Putovanie slovenskými horami môže mať aj charakter skutočného športového výkonu. Ide najmä o výstupy na vysokohorské štíty, prechody hrebeňov pohorí v lete pešo, v zime na bežkách, cestná i horská cykloturistika, či splavovanie slovenských riek.

Systém výkonnostnej turistiky dáva každému turistovi možnosť zaznamenať svoj výkon a po splnení stanovených podmienok získať odmenu v podobe pekného odznaku (ktorý sa nedá kúpiť, jeho získanie treba podložiť dosiahnutým výkonom) alebo priznanej výkonnostnej triedy.

Či už turista získava výkonnostné triedy, kde je potrebné dosiahnuť istý výkon v rôznych druhoch turistiky v lete i v zime alebo sa venuje len jednému druhu turistiky a plní podmienky výkonnostného odznaku, vždy sa pri tejto činnosti sústreďujú 3 základné činnosti:

  • zvyšuje sa fyzická výkonnosť turistu
  • poznávaním prírodných a kultúrnych pamiatok po trase sa rozširuje jeho intelektuálny obzor
  • zvyšujú sa jeho odborno-technické zručnosti

K týmto benefitom ešte pridáme rozšírenie zručností pri práci a komunikácii v kolektíve a ďalšie a ďalšie benefity, ktoré prináša pobyt na čerstvom vzduchu.

Ak si turista chce len jednoducho zaznamenávať svoje túry a výlety chronologicky za sebou a pre spomienku si odložiť vstupenku alebo dať pečiatku organizátora túry alebo kultúrnej pamiatky po trase, ideálnym je pre neho záznamník Turista. Keď absolvujeme 100 výletov, máme nárok na prvý stupeň odmeny – spomienkový bronzový odznak. Za ním pre vytrvalcov samozrejme nasledujú aj strieborný a zlatý odznak.Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest (ZC)

Plnenie výkonnostnej turistiky v línii ZC dáva záujemcom dlhodobý niekoľkoročný program, ktorý je otvorený a variabilný tak, aby mohol byť prispôsobiteľný širokému spektru individuálnych záujmov. Súčasne umožňuje prejsť od začiatočného, špecializovaného zamerania k všestrannému zameraniu v jednotlivých presunoch vo vyšších výkonnostných triedach.

Výkonnostná trieda (VT) je klasifikačná kategória, pomocou ktorej hodnotíme výkonnosť turistu. Určuje klasifikačné stupne dosiahnuté turistami vo výkonnostnej turistike. Rozlišujeme päť stupňov výkonnostných tried:

  • III. VT: získava turista, ktorý v priebehu piatich rokov absolvoval tri ZC III. stupňa ľubovoľným presunovým prostriedkom
  • II. VT: získava turista s III. VT, ktorý absolvoval dve ZC II. stupňa obťažnosti a dve ZC III. stupňa obťažnosti, z toho jednu ZC II. stupňa druhým presunovým prostriedkom.
  • I. VT: získava turista s II. VT, ktorý absolvoval dve ZC I. stupňa obťažnosti, jednu ZC II. a 1 ZC III. stupňa obťažnosti, z toho jednu ZC I. stupňa obťažnosti tretím presunovým prostriedkom, jednu ZC minimálne II. stupňa obťažnosti absolvoval v zimnom období
  • Majstrovská VT: získava turista s I. VT, ktorý absolvoval tri ZC I. stupňa obťažnosti, dve ZC II. stupňa obťažnosti, jednu z uvedených ZC absolvoval štvrtým presunovým prostriedkom
  • Majster turistiky: získava turista s majsttrovskou VT, ktorý obnovil 1x majstrovskú VT, splní podmienky Zlatého odznaku Turista SR a menovaného odporučí materský OKST a regionálna rada KST


Oblastné (OTO) a tematické turistické odznaky (TTO)

Osobitnou kapitolou výkonnostnej turistiky sú OTO a TTO. Ako hovorí ich názov, boli vytvorené za účelom ponúknuť návštevníkovi istý sumár toho najzaujímavejšieho, čo sa v danom, zväčša veľmi malom regióne nachádza. Sú zamerané buď na poznávanie prírodných a kultúrnych krás istej malej oblasti alebo na získanie informácií o nejakom druhu aktivity alebo činnosti v danej oblasti ľudskej činnosti.

Oblastné turistické odznaky (OTO)  vydávajú kluby turistov, regionálne rady KST a ústredie KST z dôvodu obohatenia rekreačnej turistiky nielen pre organizovaných turistov, ale aj pre širokú verejnosť. Väčšinou sú viazané k zaujímavým regiónom Slovenska. Oboznamujú turistov s významnými historickými pamiatkami a zaujímavými miestami v danom regióne, ako sú – hrady a zámky, rôzne objekty miest, kultúrne a národopisné pamiatky, pamätníky, ako aj pohoria, ich vrcholy a miesta so zaujímavými výhľadmi.

OTO a TTO nie sú časovo obmedzené, jedinou podmienkou je návšteva predpísaných miest uvedených v príslušnom záznamníku. Odmenou nám je opäť pekný odznak, ktorý sa opäť nedá kúpiť, človek si ho musí zaslúžiť.

Medzi najdôležitejšie TTO patria Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí a Cesta hrdinov SNP. KTMK Vám ponúka možnosť získať vlastný odznak za poznanie Košíc a okolia – OTO Cassovia.

Ak sa chcete o výkonnostnej turistike dozvedieť viac, podrobné podmienky: platná klasifikácia (PDF), strana 22 – 30.


Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí (NVSP)

Cieľom TTO NVSP je vystúpiť na najvyššie vrcholy päťdesiatjeden slovenských pohorí, dostupných po TZT. Podmienky NVSP možeš plniť v ľubovoľnom ročnom období a časovo neobmedzene. Po dosiahnutí všetkých vrcholov získavaš pamätný list, bronzový, strieborný a zlatý odznak.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a záznamník na stiahnutie: Podmienky NVSP (PDF).

Ak máte záujem o záznamník za cenu 1 €, kontaktujte klasifikátora emailom na astern333@gmail.com.

Mapa NVSP


Cesta hrdinov SNP (CH SNP)

Cieľom TTO CH SNP je popularizácia putovania po turistickej magistrále, ktorá je najdlhšou a najdôležitejšiou značkovanou turistickou trasou na Slovensku. CH SNP siaha od Duklianskeho priesmyku po Devín. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8.

Podmienky CH SNP môžeš plniť celoročne, pešo a v zimnom období aj na bežkách. Členstvo v KST nie je podmienkou. Podmienkou pre splnenie CH SNP je záznamník, ktorý si môžeš stiahnuť a vytlačiť alebo objednať u klasifikátora emailom na astern333@gmail.com za cenu 1 €. Po splnení podmienok získavaš odznak s bielym, modrým a červeným lemovaním.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a záznamník na stiahnutie: Záznamník CH SNP (PDF).

Séria odznakov po splnení podmieok CH SNP