Vrchárska koruna

Čo je vrchárska koruna (základná chrakteristika podľa www.vk-bike.eu)

Vrchárska koruna je cykloturistické podujatie pre milovníkov bicykla a prírody. a to bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia.

Nie je to súťaž, ale motivačný prvok pre verejnosť aby športovala v prírode.

Autorom myšlienky je Adam Hloch, ktorý v roku 2013 spustil Vrchársku korunu Valašska, na ktorú sa postupne nabaľujú sesterské projekty v regiónoch ČR a na Slovensku.

Základná idea Vrchárskej koruny:

 • v časovom období (najčastejšie apríl – október) zdolať na bicykli vopred vypísaný počet vrcholov (najčastejšie 20) – pod vrcholom sa však nerozumie len skutočný vrchol nejakého kopca – môže to byť akákoľvek zaujímavosť, pozoruhodnosť, turistická atraktivita – hrad, chata, vyhliadka, rozhľadňa, významné rázcestie, či križovatka turistických chodníkov
 • na každom vrchole (cieľovom mieste) si cyklisti urobia dokumentačnú fotografiu (selfie) a po skompletizovaní fotiek zo všetkých vrcholov ich e-mailom posielajú usporiadateľovi. Tým sa stávajú držiteľmi danej Vrchárskej koruny.
 • účasť je pre cyklistov bezplatná. Nehradí sa žiadne štartovné.
 • táto základná idea je pre všetky vrchárske koruny zhodná. Ďalšie pravidlá sa už v jednotlivých regionálnych projektoch môžu odlišovať.

Aktuálne je vyhlásených dvadsaťpäť vrchárskych korún, z toho sedem je na Slovensku:


Projekt a slovné spojenie „Vrchárska koruna“ je chránené ochrannou známkou na Úrade pre priemyselné vlastníctvo a použitie je možné len so súhlasom majiteľa, teda subjektu Vrchařská koruna Valašska z.s.

Majiteľ udeľuje súhlas na používanie ochrannej známky udelením licencie vždy na 1 rok.

Názov nového projektu musí obsahovať značku „Vrchárska koruna“. Jej použitie podlieha súhlasu majiteľa značky.

Každá Vrchárska koruna má určený región svojej pôsobnosti. Ten sa nesmie prekrývať s inými regiónmi, v ktorých už Vrchárske koruny pôsobia. Stanovenie regiónu pre novú korunu podlieha odsúhlaseniu ochrannej známky.

Každá Vrchárska koruna pôsobí na svojom území. Pokiaľ chce stanoviť vrchol za hranicami svojho územia, podlieha to súhlasu Vrchárskej koruny, ktorá na tom území pôsobí. Ak tam zatiaľ nepôsobí žiadna koruna, podlieha to súhlasu držiteľa ochrannej známky.

Každá Vrchárska koruna vedie o svojom projekte webové stránky a facebookový profil. Povinná je propagácia majiteľa značky Vrchárskej koruny vrátane uvedenia jeho webových stránok www.vk-bike.eu.


Pre účastníkov sa organizuje spravidla:

 • otvorenie ročníka Vrchárskej koruny (spravidla apríl)
 • ukončenie ročníka (spravidla november)
 • pri ukončení udelenie certifikátov za absolvovanie Vrchárskej koruny. Vyhodnocuje sa prejdenie celej koruny, ale aj čas potrebný na absolvovanie, vek účastníkov, prípadne iné kategórie (v závislosti od počtu a štruktúry účastníkov)
 • počas sezóny je možné organizovať spoločné výstupy na niektoré ciele v rámci propagácie cykloturistiky

Je možné popri základnej kategórii 20 cyklovrcholov Vrchárskej koruny organizovať aj ďalšie kategórie, napr:

 • polovičná koruna (10 miest)
 • koruna pre rodičov s deťmi (výber ľahších bodov)
 • koruna pre peších turistov (výber spravidla 10 bodov atraktívnych pre peších turistov)Vrchárska koruna Abov

Vyhlasovateľom Vrchárskej koruny Abov je Klub turistov mesta Košice a realizátorom Turistický oddiel mládeže (TOM) KRTKO a jeho priaznivci.

Kategórie VK Abov

Vrchárska koruna Abov nie je súťaž, nejde o to, kto prvý alebo kto najrýchlejšie, ide o to, aby sme sa hýbali, stretávali so známymi a priateľmi a pritom poznávali. Napriek tomu sú stanovené kategórie, z ktorých vyjde kráľ a kráľovná VK Abov pre rok 2020. Víťazom sa stane ten, kto predpísané vrcholy zdolá v najkratšom čase. Rozhodujúcim bude dátum a čas odoslania fotografie posledného zdolaného vrcholu.

Vrcholy zdolávajú účastníci na bicykloch bez motorového pohonu:

 • muži – 20 vrcholov – víťaz sa stane kráľom VKA 2020
 • ženy – 20 vrcholov – víťazka sa stane kráľovnou VKA 2020
 • deti do 15 rokov – ľubovoľných 10 vrcholov z ponuky VKA – víťazi sa stanú princom a princeznou.
 • croozer korunka – rodičia s deťmi v croozeri alebo cyklosedačke zdolajú ľubovoľných 10 vrchol v ponuky VKA – víťaz sa stane Benjamínkom VKA
 • elektrobicykle – pre jazdcov na elektrobicykloch je vytvorená jediná spoločná kategória bez rozdielu pohlavia a veku
 

Každý, kto absolvuje všetky predpísané vrcholy a dodrží ostatné stanovené pravidlá, sa stane držiteľom VK Abov a pri záverečnom vyhodnotení dostane certifikát o zdolaní VKA.

Ako sa registrovať, posielať fotografie a ďalšie dôležité informácie nájdeš na stránke VK Abov.


Vyhodnotenie

Rok 2020
Kráľ koruny
Mifo

Kráľovná koruny
Baška

PRINCEZNÁ Koruny
Pepa

Elektrobicykle – víťaz
Peter