Okolie Košíc – známe i neznáme

Have to have swift tutorial crafting benefit just by focused French industry professionals? Buy educational works and additionally records when it reaches this provider to attain highest characteristics essay writers online

bestgrammarcheckCieľom tejto kapitoly nie je poskytovať známe alebo podrobné informácie o turistiskom vyžití v okoli Košíc. Kapitola sa zameriava na menej známe alebo inak zaujímavé v Košickom kraji. Najprv však aspoň základné informácie o okolí Košíc.

Okolie Košíc poskytuje návštevníkom i turistom mesta veľa príležitostí na rekreáciu a športovú činnosť hlavne v Košickom lesoparku, ktorého rozloha je vyše 72 00 ha. Tu je možnosť pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu v každom ročnom období.

Na západ od Košíc sa nachádzajú pohoria Čierna hora a Volovské vrchy. Na východe je to pohorie Slánske vrchy.

Okrem pohorí a vrcholov sú podľa možností turisticky atraktívne aj vodné toky. Územím mesta preteká spolu dvadsaťosem pomenovaných vodných tokov, z nich tri sú rieky (Hornád, Ida, Torysa) a tri kanály.

V blízkosti mesta sa nachádzajú rekreačné strediská a turistické oblasti napr. Čermeľ, Bankov, Hradová, Hrešná, Alpinka, Jahodná a Kojšová hoľa.

Severnou časťou okolia Košíc prechádza najdlhší, červeno značkovaný chodník v Slovenskej republike Cesta hrdinou SNP, vedúci z Devína až k pamätníku v Duklianskom priesmyku. Cez východnú časť okresu po hlavnom hrebeni Slánskych vrchov prechádza ďalšia významná európska trasa E3.


Čo možno nepoznáte z okolia Košíc

Holý vrch (Tisícovka), 1054 m n.m.

Holý vrch je označovaný aj Tisícovka, pretože je to najbližší vrchol pri Košiciach s výškou aspoň 1000 m n.m. Od Košíc je vzdialený cca 13 km. Na vrchole je dobre viditeľný televízny vysielač a niekoľko balvanov.

Na Holý vrch je možné sa dostať z Cesty hrdinov SNP (ČTZ) za chatou Lajoška cca 3 km smerom na Kojšovú hoľu ešte pred Idčianskym sedlom. Neznačená cesta na vrchol je cca 350 metrov dlhá a je vhodná aj pre cykloturistiku.

Biela skala, 806 m n.m. a Arturova skala 796 m n.m.

Vrch Biela skala sa nachádza na pokraji Ceste hrdinov SNP (ČTZ) medzi Kráľovou studňou a Sedlom Repy. Vrchol tvorí asi 30 m široká a 4 m vysoká zalesnená vápencová skala. Na severnej strane sa nachádza Veľká Sokoľská jaskyňa a na juhovýchodnej strane Previsová jaskyňa a Krížová jaskyňa. Asi 30 metrov na východ od skaly sa nachádza Arturová skala. Pod jej vrcholom klesá skalná stena asi 100 metrov hlboko.

Skalka

Vyhliadka Skalka je mohutné vápencové bralo, ktoré sa nachádza v Sopotníckych vrchoch na severozápad of obce Obišovce. Skalka klesá skoro kolmo do doliny Hornádu. Zo Skalky sú dobré výhľady do doliny Hornádu, Kysacký hrad, Jánošikovú baštu a ďalšie vrcholy.

Na Skalku vedie 3.2 dlhá ZTZ z Obišoviec po rázcestník SKALKA odbočka. Odtiaľ pokračuje 0.5 km dlhá ZTZ po rázsoche na vyhliadku. Jedná sa o nenáročnú vychádzku.

Rozlomity

Oblasť Rozlomity sa nachádza na juhozápad od obce Veľka Lodina. Tvoria ju vápencovo – zlepencové veže skaly, vysoké 10 až 40 metrov. Rozlomity sú domovskou oblasťou horolezeckého klubu Rozlomity.

Ku skalám sa dostanete cez lúku za stanicou, ktorú prejdete šikmo doľava k záhradkárskym chatám k prameňu s pitnou vodou. Ďalej pôjdete údolím  popri potoku až ku skalám na pravej strane. Odtiaľ vyjdete na hrebeň vľavo a po hrebeni až ku skalám. Cesta je čiastočne vyznačená skalnými mužíkmi.

Vojenské bunkre pri obci Slanská Huta

V obci Slanská Huta a okolí sa nachádza 17 bunkrov z prvej Československej republiky. Slúžili ako obranná línia pri hranici s Maďarskom. Celkovo bolo postavených 55 bunkrov. Po pripadnutí územiu Maďarsku bola väčšina bunkrou zniačená maďarskou armádou. Dva bunkre sú v obci, zvyšné lemujú ZTZ smerom na Izru. Bunkre sú stále zachovalé, aj keď zarastajú a chátrajú.

Trstinové jazerá

Horné Trstinové jazero je prírodná pamiatka na úpätí Slanského hradného vrchu. V jazere a okolí platí 4. stupňom ochrany, čo znamená zákaz pohybu mimo turistických chodníkov, zberu rastlín a rušenia živočíchov. Žijú tu chránené ohrozené druhy obojživelníkov, plazov a vtákov. K jazeru je možné sa dostať po náučnom chodníku z obce Slanec.

Dolné Trstinové jazero sa nachádza hneď za obcou, tiež na úpätí Slanského hradného vrchu, ale 300 metrov na juhovýchod od Horného Trstinového jazera. Jazero nie je chránené, ale vyskytujú sa tu obdobné vzácne živočíchy a rastliny. Popri jazere prechádza ČTZ. Od jazera je najkrajší výhľad na zrúcaninu hradu Slanec.

Bačkovská dolina

Dolina začína pri futbalovom ihrisku v Dargove a vinie sa okolo Bačkovského potoka. Cez celú doline vedie 6 km dlhá asfaltová cesta, značená ako ŽTZ, vhodná na prechádzky aj cyklistiku. Dolina končí pri zrúcanine hradu Braničev – Parušťan. V doline platí 5. stupeň ochrany.