OTO Cassovia

Oblastný turistický odznak (OTO) Cassovia vydali košickí turisti ešte v roku 1995. Chceme sa prispôsobiť technológii 21. storočia a zároveň trochu zúžiť oblasť poznávania pri plnení podmienok odznaku – viac sa sústrediť na naše krásne mesto a jeho bezprostredné okolie, na miesta spojené s bohatou históriou turistiky v regióne, ktoré sú zároveň najobľúbenejšími miestami vychádzok dnešných Košičanov. Chceme tiež podporiť COVID projekty pre individuálnu a rodinnú turistiku

Nové podmienky plnenia odznaku sú zhrnuté v krátkom záznamníku, ktorý si v PDF formáte môže bezplatne stiahnuť každý záujemca.

Až po splnení podmienok odznaku záujemca zaplatí stanovený poplatok:
1,00 € (plus poštovné 2,00 € v prípade zasielania odznaku poštou)

a po predložení vyplneného záznamníka a ostatných dokladov dostane od organizátorov pekný spomienkový odznak OTO Cassovia.

Doklady o splnení je možné doručiť:

  • po dohode osobne (platba možná v hotovosti pri prevzatí odznaku)
  • elektronicky na e-mail oto.cassovia@gmail.com
  • alebo poštou na Eva Dučaiová, Tatranská 8, 040 01 Košice

Bankové spojenie pre úhradu: FIO banka, IBAN: SK82 8330 0000 0024 0190 3111


Stručné podmienky plnenia:

Radi Vás privítame v našom prekrásnom meste a jeho okolí a prajeme Vám veľa pekných zážitkov pri objavovaní krás Košíc – perly Abova.Popis lokalít

I. Kultúrno-historické pamiatky

Dóm sv. Alžbety

Je najväčším kostolom na Slovensku s plochou interiéru 1200 m2. Žigmundova veža s barokovou helmicou je vysoká 59 m (teda o 9 m nižšia ako veža Dominikánskeho kostola). S výstavbou gotického kostola sa začalo koncom 14. storočia, keď predchádzajúci kostol vyhorel. Výstavba, dostavba, opravy po vojnových konfliktoch a požiaroch trvali takmer nepretržite až do konca 16. storočia a pokračovali aj v 18. storočí po stavovských povstaniach.

Obdobie priemyselného rozmachu a zlé životné podmienky aj vplyvom rozvoja magnezitového priemyslu v Košiciach zanechali na stavbe obrovské škody, preto sa muselo pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii v r. 1978 – 2014, keď boli reštaurované a vymenené mnohé pieskovcové stavebné prvky.

Našu pozornosť si zaslúži aj interiér dómu – dvojité schodisko vedúce na kráľovskú emporu, hlavný oltár sv. Alžbety venovaný výlučne ženám a ďalších 9 oltárov, krypta Františka II. Rákócziho. Určite nevynechajte výstup na Žigmundovu vežu a užite si doslova letecký pohľad na Hlavnú ulicu a parčík so spievajúcou fontánou.

WikiYouTube 1YouTube 2

Východoslovenské múzeum – Košický zlatý poklad

Košický zlatý poklad – viac ako 11 kg zlatých mincí a ďalších artefaktov bolo nájdených pod podlahou pivnice starého domu býv. Spišskej komory na Hlavnej ulici pri prestavbe v auguste 1935. Nálezné pre dvoch robotníkov za tento poklad, ukrytý v medenej nádobe viac ako 200 rokov, by bolo vtedajších 100 000 korún, teda celý majetok. Robotníkom sa však niekoľko mincí „prilepilo na prsty“ a pokúšali sa ich následne predať v miestnych zlatníctvach. Tým však spáchali trestný čin a pripravili sa o svoj podiel na odmene.

Po prehliadke expozície Košického zlatého pokladu v podzemnom trezore sa nezabudnite pozrieť aj na zadné nádvorie múzea. Nájdete tam drevený kostolík a zvoničku (bola vyobrazená na 10-halierovej minci slovenských korún) a zaujímavú presne ladenú zvonkohru, na ktorej si môžete zahrať niektorú z obľúbených melódií.

MúzeumYouTube 1YouTube 2

Miklušova väznica

Vznikla spojením dvoch meštianskych gotických domov z 1. polovice 15. storočia. Nesie meno známeho košického kata Mikluša. V súčasnosti je v nej expozícia Košické storočia a okrem väzenských ciel, pomôcok na dosiahnutie priznania obžalovaného, je sprístupnený aj katov byt. Areál bezprostredne susedí s Uličkou remesiel (Hrnčiarska) a Katovou baštou, kde je okrem iného aj pamätník Františkovi II. Rákóczimu a replika jeho domu z tureckého Rodoštó.

MúzeumKeTurist

Dominikánsky kostol

Dominikáni, ako žobravý rád, potrebovali pre svoju existenciu blízkosť veľkých aglomerácií obyvateľstva, preto svoje kostoly a kláštory stavali hlavne v mestách. Prvý kláštor v Košiciach bol postavený už okolo r. 1290, prvá písomná zmienka je z r. 1303. Súčasný kostol nie je identický s pôvodnou stavbou, ale v svojich najspodnejších častiach obsahuje fragmenty pôvodnej stavby, najmä hlavice oporných pilierov podopierajúcich pôvodnú stavbu.

Dominikánsky kostol sa hrdí prívlastkom najstarší kostol v meste a zároveň kostol s najvyššou vežou. Veža (68 m) je dokonca vyššia ako veža najznámejšieho košického kostola, Dómu sv. Alžbety.

Dominikánske námestie je známym košickým trhoviskom. V lete tu môžete zažiť neopakovateľnú atmosféru, prechádzať sa pomedzi stánky v bezprostrednom susedstve starých kostolných a kláštorných múrov, kráčajúc po dlažbe imitujúcej starú stredovekú plochu námestia. Dvakrát mesačne sa tu s nedeľu predpoludním konajú verejné burzy starožitností (TERMÍNY).

WikiYouTube

Mestský park

Mestský park je najväčším parkom v meste a nachádza sa v bezprostrednom susedstve historického centra a neďaleko železničnej a autobusovej stanice.

Koncom 18. storočia sa na tomto území nachádzali mestské lúky a kúpele s železitou vodou (fungovali až do konca 19. storočia). Mestský park bol zriadený v 60. rokoch 19. storočia. medzi mlynským náhonom (dnes komunikácia Štefánikovej ul) a Hornádom (dnes ohraničený železničnou stanicou). Okrem parkovej zelene so skutočnými velikánmi gaštanov a iných exotických stromov je tu aj niekoľko zaujímavých stavieb. Na hlavnej promenáde parku, temer pri východe do gaštanovej aleje pri železničnej stanici sa nachádza elegantný vzdušný hudobný altánok, postavený v r. 1875, v ktorom sa v lete konávajú hudobné podujatia. V r. 2019 sme práve tu otvorili 66. celoslovenský letný zraz turistov KST.

Nájdeme tu aj jazierko s fontánou, secesný Korčuliarsky a tenisový pavilón z r. 1909 a francúzskou parkovou úpravou pred ním. V r. 1937 tu vzniklo Mestské kúpalisko s otvorenými bazénmi, ku ktorým bola pristavaná v r. 1962 krytá plaváreň. Elegantná stavba bola prestavaná na Kunsthalle.

V bezprostrednej blízkosti Mestského parku smerom k železničnej stanici stojí majestátny exemplár vyše 150 ročného topoľa bieleho, ktorý je aj pamiatkovo chránený a obohnaný elegantným ochranným živým plotom.

KeTuristYouTube


II. Turisticko-historické skvosty mesta Košíc a okolia

Čermeľské údolie – rekreačný areál Alpínka

Ambiciózny projekt vybudovať v Čermeľskom údolí kúpeľný a rekreačný areál a dokonca ho spojiť s mestom električkovou traťou vznikol koncom 19. storočia. V projekte výstavby sa počítalo aj s výstavbou víl bohatých občanov mesta. Prvou a nakoniec aj jedinou bola Vila Karola, ktorú si dal v štýle švajčiarskych horských chát postaviť majiteľ neďalekej píly. Vilu rodina užívala a prenajímala Košickému poľovníckemu spolku niekoľko rokov a v r. 1924 ju predali košickej odbočke Priateľov prírody. Táto organizácia ju premenila na robotnícku zotavovňu. V lokalite pribudol bazén, betónový tanečný parket, reštaurácia. Po vojne bola zoštátnená, pripadla strojárňam a premenovaná na Alpínku, stále však slúžila verejnosti. Postupne sa z lokality stalo rekreačné zázemie pre Košičanov, bola vybudovaná Detská železnica (1956), ktorej konečná stanica je práve na Alpínke.

Dnes tu nájdeme, golfové ihrisko, lanový park Tarzánia, detské ihrisko, náučný Chodník zvedavých myšiek, hustú sieť cyklochodníkov a turistických značiek pre peších turistov, altánky s posedeniami a ohniskami.

KeTurist 1ŽeleznicaKeTurist 2YouTube

Bankov – kaplnka a prameň sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sa nachádza na frekventovanej a pešími turistami, cykloturistami a kočíkujúcimi rodinami vyhľadávanej Starej bankovskej ceste spájajúcej 2 rekreačné strediská – Bankov a Alpínku. Stojí na mieste staršej drevenej kaplnky z r. 1867. Vedie po nej aj Lesnícky náučný chodník Mestských lesov.

Kaplnka bola postavená v r. 1922. Socha sv. Jána Nepomuckého je tiež nová, vybavenie zo starej kaplnky sa nezachovalo.

KeTuristWikiKeTurist 2FB

Chata Erika pod Kojšovskou hoľou

Chata bola pod dominantou východnej časti Volovských vrchov – Kojšovskou hoľou postavená v 20. rokoch 20. storočia. Postavili ju členovia gelnickej odbočky Karpatského spolku. Pomenovali ju Erika – nie podľa nejakej miestnej krásavice, ale podľa vresu – nežnej ružovo kvitnúcej rastlinky, pokrývajúcej celú Kojšovskú hoľu. V nemeckom dialekte používanom v Gelnici sa táto rastlinka volá erika.

Chata neprežila 2. svetovú vojnu, bola podobne ako ďalšie chaty v horách, vypálená. Boje v horách pripomína pamätník neďaleko chaty pri lyžiarskom bežeckom areáli. O obľúbenosti lokality svedčí to, že už v júli 1945 bola daná do prevádzky provizórna útulňa. Postupne sa objekt zväčšoval, modernizoval, menil majiteľa, istý čas slúžila chata aj na rekondičné pobyty pre pracovníkov železiarní, po r. 1989 sa dostala do súkromných rúk. V r. 2020 sa začala ďalšia rekonštrukcia. K chate vedie asfaltová cesta, nie je bežne prístupná pre autá, v lete na nej jazdí od záchytného parkoviska turistický vláčik Erik. Najlepší prístup pre cykloturistov je práve po tejto asfaltke alebo od Gelnice cez Perlovú dolinu. Peší turisti najradšej využívajú modrú značku zo Zlatej Idky alebo červenú hrebeňovku Cestu hrdinov SNP od Jahodnej cez Lajošku.

YouTubeKeTurist

Hradová, vyhliadková veža

Vyhliadková veža stojí na vrchole skalného hrebienka v areáli hradiska Hradová, ktoré sa zvykne nazývať aj košickým hradom. O objekte, ktorý bol za svojim zenitom už niekedy koncom 13. storočia, vieme ozaj veľmi málo, je opradený mnohými tajomstvami – kto ho postavil, na čo mal slúžiť, a či bol vôbec niekedy dokončený?

Jedno je isté, z vyhliadkovej veže a aj z vyhliadkovej plošiny s ďalekohľadom pod vežou je nádherný výhľad na celé mesto a zhora aj na široké okolie. Návšteva sa určite oplatí, aj pre mnohé informácie, ktoré tu môžete načerpať z informačných panelov alebo priamo v informačnom centre. Ak sa začítate do dokumentu o lesoch z čias Márie Terézie, podvedome si uvedomíte, že za 250 rokov nestratil takmer nič zo svojej aktuálnosti.

Vyhliadková veža bola postavená v r. 1987 na mieste starej drevenej rozhľadne s menom Rákócziho rozhľadňa (v r. 1919 ju práve pre jej meno neznáme osoby zbúrali ako symbol bývalej monarchie).

KeTurist 1KeTurist 2YouTube 1YouTube 2

Jahodná

Názov lokality je skutočne odvodený od názvu obľúbeného lesného ovocia, ktoré tu v hojnom množstve rástlo ešte začiatkom 20. storočia. Košickí milovníci prírody -dvaja bratia – v tejto lokalite postavili prvú útulňu už v r. 1918. Stála asi 400 m od súčasnej chaty na okraji terajšej zjazdovky. Pomenovali ju podľa svojej mamy Otília. Chata dlho neprežila, ľahla popolom a potom postavili novú väčšiu chatu už bližšie k tej súčasnej.

S organizovaným lyžiarskym športom sa na Jahodnej začalo už v sezóne 1907-8. Od r. 1918 sa hovorí o pravidelnom lyžovaní a v r. 1927 sa začali konať pravidelné lyžiarske preteky. Dokonca tu boli aj skokanské mostíky, ktoré umožňovali až 30 m dlhé skoky.

Dnes je Jahodná najbližšou možnosťou lyžovania pre Košičanov. Stredisko je spojené s mestom pravidelnou linkou MHD č. 14 a je Mekkou nielen zjazdárov, ale aj bežkárov, či len milovníkov prechádzok. Turistické značené chodníky a značené cyklotrasy sa rozbiehajú do všetkých smerov a ponúkajú desiatky kilometrov krásnych vychádzok, či náročnejších túr po Ceste hrdinov SNP na hrebeni Volovských vrchov. Jahodnú možno považovať za celoročne navštevované stredisko pri Košiciach.

JahodnáKeTuristWebcam

Chata Lajoška

Kultové miesto košických turistov. Prvá chata tu vznikla už v r. 1914. Postupne sa rekonštruovala, zväčšovala a rozširovala. V čase svojej najväčšej slávy pred 2. svetovou vojnou v r. 1935 mala kapacitu viac ako 100 miest.

Zvláštne meno Lajoška dostala na pamiatku košického kanonika Lajosa Konrádyho, ktorý sa významnou mierou pričinil o jej rekonštrukciu po 1. svetovej vojne a v r. 1929 zomrel na TBC. V tom istom roku v lete chatu „slávnostne zasvätili Lajosovi Konrádymu“. Tento ľudový názov pretrval napriek mnohým pokusom pomenovať ju chatou na Prednej holici alebo inak podobne.

V čase najväčšieho rozkvetu stála nad chatou na vrchole Prednej holice drevená rozhľadňa. Aj dnes z vrcholovej časti za dobrého počasia je možné pomedzi stromy zazrieť hradbu Vysokých Tatier.

Aktuálne je chata v rekonštrukcii. Zub času natoľko poznačil jej drevenú časť, že musela byť zbúraná až po kamenný základ a buduje sa nanovo. Pod chatou na dolnej časti lúky stojí kaplnka, pri ktorej sa v auguste konáva mariánska púť. Neďaleko stojí od r. 2018 spomienková mohylka, na ktorej si košickí turisti uctievajú spomienku na svojich kamarátov, ktorí odišli do turistického neba.

KeTurist


III. Poznávanie okolia a ochrana prírody

Botanická záhrada

Vznikla v r. 1950 na ploche 30 hektárov. Na väčšine plochy sú udržiavané pôvodné lesné spoločenstvá typické pre okolité lesy Bankova a Čermeľskej doliny, Na zvyšnom území sa nachádzajú expozičné skleníky tropickej a subtropickej vegetácie. Košická botanická záhrada má jednu z najväčších zbierok kaktusov.

Môžete tu nájsť aj exemplár prehistorickej dreviny wollemie vznešenej, ktorá bola objavená len pred niekoľkými rokmi. V svahu za skleníkmi je veľmi zaujímavý včelársky náučný chodník vybudovaný v spolupráci so Slovenským včelárskym zväzom a minizoo (ovečky, sliepočky, zajačiky).

UPJŠKeTuristYouTube

NCH Vrabčie skaly

Priamo zo zastávky autobusu (č. 14 zastávka Čermeľ) do prírody a za poučením. NCH Vrabčie skaly je verný svojmu menu – všetky jeho informačné tabule sa zaoberajú životom operencov v našom okolí. Chodník prechádza ponad Čermeľskú dolinu s pekným pohľadom na stanicu detskej železnice, ako inak, z vtáčej perspektívy. Potom odbočuje do Vrabčích skál a vychádza na lesnú cestu, kde sa pripojí k Červenej Ceste hrdinov SNP a vráti sa späť do východiska na zastávke MHD v Čermeli (4,6 km).

Informačné panely sa určite oplatí podrobne preštudovať, ukrývajú množstvo zaujímavých a často netušených informácií.

KeTurist

NCH meteoritov Vyšný Klátov

Obec vyšný Klátov zriadila náučný chodník na pamiatku nájdenia jedného z významných meteoritov, ktorý nad Košicami spadol 28.2.2010 a najväčšie úlomky boli nájdené práve v okolí obce Vyšný klátov. Je to jediný slovenský meteorit s tzv. rodokmeňom, teda je presne známa jeho dráha príletu a astronómovia teda mohli zistiť, že k nám priletel z oblasti pásma asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Spolu sa podarilo nájsť 77 úlomkov.

Na informačných tabuliach rozmiestnených v peknou oblúku okolo obce sa dozvieme veľa zaujímavého o vesmíre, o rozdelení meteoritov podľa typov i o charakteristike tohto klátovskeho meteoritu.

Vyšný Klátov je tiež východiskom pre výstup na chatu Lajoška alebo do rekreačného strediska Jahodná.

YouTubeNCHKorzár

Kavečany – ZOO

ZOO sa začala budovať v r. 1979 a verejnosti bola sprístupnená v r. 1986. ZOO má k dispozícii veľmi veľkorysú plochu temer 75 hektárov. Pôvodný zámer bolo vybudovať podobnú ZOO ako v Dvore Králové. Dnes žije v ZOO ca 285 druhov zvierat v celkovom počte asi 1500 kusov.

Významné je vivárium (ryby, obojživelníky, plazy), ktoré bolo svojho času najväčšie na Slovensku. Je tu obrovská voliéra unikátnej konštrukcie a najväčší areál pre medveďa hnedého. Vďaka veľkej disponibilnej ploche je tu veľké množstvo odpočinkových plôch s detskými ihriskami a stánkami s občerstvením, rodiny tu teda môžu stráviť celý deň a venovať sa okrem pozorovania zvierať ďalším rekreačným činnostiam. Samozrejme nechýba ani vyhľadávaný Dinopark.

ZooYouTube

Kavečany – chata na Hrešnej

Lyžiarske stredisko na Hrešnej vyrástlo v r. 1983 – 1986 veľmi rýchlo prakticky na zelenej lúke. Vybudovaním ZOO, celoročnej bobovej dráhy a niekoľkých lyžiarskych vlekov so zasnežovaním sa z maličkej koncovej prímestskej obce vysoko v kopcoch stalo vyhľadávané rekreačné stredisko. Pri hornej stanici najdlhšieho vleku bola vybudovaná malá chata aj s rozhodcovskou vežou pre lyžiarske bežecké preteky pri bežkárskych okruhoch, ktorých značenie je dodnes viditeľné na okolitých lesných cestách.

Od chaty je krásny výhľad na Košice a celý hrebeň Slanských vrchov. Len 800 m za chatou na červenej Ceste hrdinov SNP sa nachádza Vyhliadka na Tatry – najbližšie miesto pri Košiciach, odkiaľ máme za pekného počasia Tatry ozaj ako na dlani.

Na chate sú koníky, na ktorých sa dá aj prejsť po okolitých lesoch, je tu aj detské ihrisko. Chata poskytuje bežné občerstvenie a teplú stravu.

HrešnáKeTurist