Členstvo a kluby v KTMK

Klub slovenských turistov

Klub slovenských turistov (KST) je občianske združenie s právnou subjektivitou. KST vznikol 24. februára 1990 a nadviazal na činnosť turistických organizácií činných na našom území už od začiatku 20. storočia. Má takmer 20.000 členov, ktorí sú združení v cca 400 miestnych odboroch KST a turistických kluboch.

V KST nie je možné individuálne členstvo. Členmi KST sa stávajú jednotlivé kluby, telovýchovné jednoty, či občianske združenia zaoberajúce sa turistikou.

Členom sa občan môže stať vstúpením do radov niektorého turistického klubu KST v svojom okolí, ktorý preňho zabezpečí vstup do radov členov KST a umožní mu poberať všetky výhody člena.

Členský príspevok do KST na rok 2023

 • 15 € : Základné (zahŕňa 1,5 € – poistenie v poisťovni UNION)
 • 10 € : Dôchodcovia od 62 do 69 rokov, študenti od 16 do 26 rokov okrem študentov externého štúdia (zahŕňa 1,5 € – poistenie v poisťovni UNION
 •  5 € : Dôchodcovia od 70 rokov, deti do 15 rokov, držitelia preukazov ZŤP (zahŕňa 1,5 € – poistenie v poisťovni UNION
 •  0 € : Čestný člen KST, poistné zaplatí KST

Z členského poplatku do KST predstavuje čiastka 1,5 € poistenie člena v poisťovni UNION pre prípad trvalých následkov úrazu a potreby zásahu Horskej služby. Časť členského ostáva v KST a časť v KTMK na podporu činnosti regionálnych združení.


Zľavy a výhody členov KST

Zľavy a výhody platia (spätne) od 1.1.2023.

Členovia KST si môžu uplatniť zľavy z ubytovania na chatách a v kempingoch patriacich KST, resp. ponúkajúcich zľavu členom KST, ako aj v niektorých predajniach športových potrieb. Presný zoznam výhod a zliav pre členov je uvedený priamo na stránkach Klubu slovenských turistov výhody a zľavy.

 • Zľavy na turistických zrazoch KST
 • Zľavy na ubytovaní v turistických zariadeniach na území SR (kompletný zoznam).
 • Hromadné celoročné cestovné poistenie a pripoistenie členov KST v poisťovni UNION (viz nižie, stránka KST)
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami
 • Zľavy v ponuke tovarov a služieb (aktuálna ponuka)
 • Prispejete na správu majetku a zabezpečenie činnosti KST
 • Priamo podporíte, aby funkcie vedenia KST boli obsadzované schopnými a oddanými osobami

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST v poisťovni UNIONKluby združené v KTMK

Na území mesta Košice aktívne vykonáva turistickú činnosť 9 klubov, ktoré sa venujú turistickým aktivitám. Okrem bežného členského v KST si tieto kluby ako samostatné občianske združenia môžu stanoviť ďalšie členské poplatky, ktoré umožňujú členom potom čerpať ďalšie klubové výhody.

 Klub turistov Víkend

Predseda: Ing. Jarmila Bodenloszová
Mobil: +421 904 555 107
Email: jabodka17@gmail.com
Webová stránka klubu


 Klub všestrannej turistiky Košičan

Predseda: Renáta Michnová
Mobil: +421 907 277 074
Email: renimichnova@gmail.com
Webová stránka klubu


 Športklub Magnezit Ferona

Predseda: Ing. Zlata Cimová
Mobil: +421 903 374 351
Email: cimova.zlata@gmail.com
Webová stránka klubu


 TJ Slávia UPJŠ Košice

Okrem pešej turistike sa venujú aj vodáckej turistike.
Predseda: MUDr. Peter Dombrovský
Mobil: +421 949 720 846
Email: peter.dombrovsky@upjs.sk
Webová stránka klubu

 Klub turistov Medicína Košice

Predseda: MUDr. Karol Jutka
Mobil: +421 903 625 644
Email: k.jutka@seznam.cz
Webová stránka klubu


KAC Jednota Košice

Dva oddiely zameriavajúce sa na turistiku mládeže.
Prezident: Stanislav Andrási

 TOM KRTKO

Predseda: Ing. Eva Dučaiová
Email: eva.ducaiova@gmail.com
Webová stránka klubu

 TOM Salamander

Predseda: Stanislav Andrási
Email: stanoandrasi@gmail.com
Stránka klubu na FB


 KAMIKSE Klub vodákov Akademik TU Košice

Venuje sa výlučne vodáckej turistike.
Kontaktné osoby:
Branko, email: branko@kamikse.sk, mobil: +421 915 987 039
Mišo, email: miso@kamikse.sk, mobil: +421 902 572 321
Email: klub@kamikse.sk
Webová stránka klubu


 Klub Floky

Predseda: Ing. František Pittner
Mobil: +421 918 755 707
Email: tkfloky@tkfloky.sk
Webová stránka klubu