O nás

Klub turistov mesta Košice (KTMK)

je občianske združenie, ktoré združuje turistov a milovníkov prírody mesta Košice. KTMK je kolektívnym členom Klubu slovenských turistov (KST), na základe čoho môžu využívať výhody člena KST aj všetci členovia klubov združených v KTMK.

K 31.12.2022 členskú základňu tvorilo spolu 615 členov. Regionálna rada združuje všetky registrované kluby KST v Košiciach.

Turisti sa združujú podľa záujmu, priateľských, či rodinných väzieb na ostatných členov, či iných ľubovoľných kritérií v jednotlivých kluboch. Na klubovej úrovni si turisti organizujú svoj turistický program.

Počas celého roka naše kluby organizujú tradičné výlety zamerané nielen na turistiku, ale aj na oddych od každodenného stresu a na vytváranie dobrej nálady. Rozvíjame turistiku v nasledovných presunoch:

  • Pešia turistika
  • Vysokohorská turistika (v horách nad 1800 m n. m.)
  • Cykloturistika
  • Turistika na bežkách v zimnom období
  • Vodácka turistika (v 2 špecializovaných oddieloch)
  • Turistika mládeže (v 2 špecializovaných oddieloch, ale deti v sprievode rodičov privítame na všetkých našich podujatiach okrem tých vyslovene výkonnostných)

Naši turisti sa zúčastňujú  na celoslovenských akciách organizovaných KST, turistických podujatiach iných klubov z celého Slovenska (kalendár podujatí je uvedený na www.kst.sk).

Venujeme sa aj výkonnostnej turistike, získavaniu výkonnostných odznakov v jednotlivých turistických presunoch (pešo, cyklo, lyže, voda) tématických turistických odznakov za dosiahnutie turistických vrcholov, prechody pohorí, návštevu hradov a oblastných turistických odznakov zameraných na poznávanie jednotlivých regiónov Slovenska.

KST sa ako jediný subjekt výlučne venuje značeniu a údržbe peších turistických značkovaných chodníkov. Aj v KTMK existuje komisia značenia, ktorá spravuje 270 km značených trás v okolí Košíc.

Tešíme sa na Váš záujem o turistické podujatia mestskej organizácie a jednotlivých klubov, na ktorých ste srdečne vítaní v prípade, že máte o pobyt a pohyb v prírode záujem a ste pripravení rešpektovať stanovené turistické pravidlá. Krásne okolie Košíc je tu pre to, aby sme ho spolu spoznávali všetkými možnými spôsobmi a presunmi, aby sme pookriali po celotýždennom strese a nabrali nové sily na ďalší týždeň.